MEDISCH CENTRUM MUTSAERT
EEN ZORGVERLENERS TEAM MET EEN LUISTEREN OOR.

LUCHTWEGEN - FUNCTIONELE TESTS - ALLERGOLOGIE - TABACOLOGIE

De specialisatie pneumologie of longziekten houdt zich bezig met de opsporing en genezing van longziekten.

  MAA DIN WOE DON VRI ZAT
Dr. Marianne DU FOUR   10:00 - 11:30 14:00 - 16:00 15:00 - 18:30    

Zorg voor Luchtwegen, Functionele Tests, Allergologie en Tabakologie

Astma

- Symptomen: Kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling. - Behandeling: Bronchodilatator medicatie, respiratoire fysiotherapie, vermijden van allergenen.

Ademhalingsallergieën

- Symptomen: Niezen, verstopping, oogirritatie. - Behandeling: Antihistaminica, desensibilisatie, vermijden van allergenen.

Chronische Obstructieve Longziekte (COPD)

- Symptomen: Chronische hoest, slijmproductie, vermoeidheid. - Behandeling: Bronchodilatators, zuurstoftherapie, stoppen met roken.

Ademhalingsinsufficiëntie

- Symptomen: Dyspneu, cyanose, verwarring. - Behandeling: Beademingsondersteuning, medicijnen, beheer van onderliggende infecties.

Chronische Sinusitis

- Symptomen: Neusverstopping, hoofdpijn, vermindering van de reukzin. - Behandeling: Antibiotica, neussteroïden, chirurgie indien nodig.

Functionele Ademhalingstesten

- Gebruikt om te evalueren: Longfunctie, ademhalingscapaciteit, respons op behandeling.

Voedselallergieën

- Symptomen: Netelroos, zwelling, gastro-intestinale problemen. - Behandeling: Vermijden van het allergeen, toediening van epinefrine in geval van anafylaxie.

Tabaksverslaving

- Symptomen: Dwangmatige behoefte om te roken, prikkelbaarheid zonder tabak. - Behandeling: Nicotinevervangingstherapie, medicijnen, begeleiding.

Ademhalingsinfecties (pneumonie, bronchitis)

- Symptomen: Koorts, hoest, borstpijn. - Behandeling: Antibiotica, rust, hydratatie.

Longkanker

- Symptomen: Aanhoudende hoest, borstpijn, gewichtsverlies. - Behandeling: Chirurgie, chemotherapie, bestraling.

Slaapapneu

- Symptomen: Snurken, slaperigheid overdag, ademhalingspauzes tijdens de slaap. - Behandeling: Continue Positieve Luchtwegdruk (CPAP), levensstijlveranderingen.

Romeinsesteenweg 462
1853 STROMBEEK- BEVER
Consultaties, inzamelcentrum: 02 267 05 85 Fax : 02 270 10 82
Radiologie : 02 267 68 43
Stomatologie : 02 267 87 87
Algemene tel :02 267 05 85
clik mail : cmsmutsaert@skynet.be