MEDISCH CENTRUM MUTSAERT
EEN ZORGVERLENERS TEAM MET EEN LUISTEREN OOR.

NEUROLOGIE

  MAA DIN WOE DON VRI ZAT

Neurologie: Een Overzicht van Aandoeningen, Symptomen en Behandelingen

Ziekte van Alzheimer

- Symptomen: Geheugenverlies, verwarring, stemmingswisselingen. - Behandeling: Medicatie, cognitieve therapie, ondersteuning voor verzorgers.

Multiple Sclerose

- Symptomen: Vermoeidheid, gevoelloosheid, gezichtsstoornissen. - Behandeling: Immunomodulerende medicatie, fysieke revalidatie, symptoombestrijding.

Ziekte van Parkinson

- Symptomen: Beven, stijfheid, bradykinesie. - Behandeling: Dopaminerge medicatie, fysiotherapie, diepe hersenchirurgie.

Epilepsie

- Symptomen: Aanvallen, bewustzijnsverlies, onvrijwillige bewegingen. - Behandeling: Anti-epileptische medicatie, chirurgie, ketogeen dieet.

Beroerte (CVA)

- Symptomen: Plotselinge verlamming, spraakmoeilijkheden, spierzwakte. - Behandeling: Trombolyse, chirurgie, revalidatie.

Migraine

- Symptomen: Ernstige hoofdpijn, misselijkheid, lichtgevoeligheid. - Behandeling: Pijnmedicatie, medicijnpreventie, ontspanning.

Diabetische Neuropathie

- Symptomen: Pijn, gevoelloosheid, spijsverteringsproblemen. - Behandeling: Bloedsuikercontrole, pijnmedicatie, voetverzorging.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

- Symptomen: Spierzwakte, atrofie, spraakproblemen. - Behandeling: Medicatie, ademhalingstherapie, voedingsondersteuning.

Autisme

- Symptomen: Communicatiemoeilijkheden, repetitief gedrag, sociale tekorten. - Behandeling: Gedragstherapie, speciaal onderwijs, familieondersteuning.

Post-Traumatische Stressstoornis (PTSS)

- Symptomen: Flashbacks, angst, vermijding. - Behandeling: Praattherapie, medicatie, ontspanning.

Trigeminusneuralgie

- Symptomen: Scherpe gezichtspijn, spasmen, gevoeligheid. - Behandeling: Anticonvulsieve medicatie, chirurgie, glycerolinjectie.

Romeinsesteenweg 462
1853 STROMBEEK- BEVER
Consultaties, inzamelcentrum: 02 267 05 85 Fax : 02 270 10 82
Radiologie : 02 267 68 43
Stomatologie : 02 267 87 87
Algemene tel :02 267 05 85
clik mail : cmsmutsaert@skynet.be